> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
T?? ch??c hoa?t ???ng tri?nh diê?n va? triê?n la?m di sa?n v?n hoa? phi va?t thê? ???c s??c B??c Kinh – Thiên Tan – Ha? B??c ta?i ti?nh Ha? B??c Trung Qu??c
 M?i nh?t:2019-06-27 17:57:29   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

\

Theo Ma?ng Tan Hoa Trung Qu??c: Nga?y 26/6, hoa?t ???ng tri?nh diê?n va? triê?n la?m ca?c d?? a?n di sa?n v?n ho?a phi va?t thê? ???c s??c B??c Kinh – Thiên Tan – Ha? B??c khai ma?c ta?i qua?n Phu? Ninh, tha?nh ph?? Ta?n Hoa?ng ?a?o, ti?nh Ha? B??c, Trung Qu??c.

历史3d121期开奖