> vietnamese > Tin t?c > Tin qu?c t? > Trung tam h?i viên
Chuyên gia, ho?c gia? Nha?t Ba?n mong ???i H??i nghi? Th???ng ?i?nh G20 tiê?p thêm ti?nh xa?c ?i?nh nhiê?u h?n cho nê?n kinh tê? thê? gi??i
 M?i nh?t:2019-06-27 17:54:49   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

H??i nghi? Th???ng ?i?nh G20 se? diê?n ra ta?i ?-sa-ka, Nha?t Ba?n tua?n na?y. Trong b??i ca?nh toa?n ca?u ho?a kinh tê? g??p tr??c tr??, hê? th??ng th??ng ma?i ?a ph??ng bi? ta?c ???ng, ca?c chuyên gia kinh tê? va? ho?c gia? c? quan tham va?n Nha?t Ba?n mong ???i H??i nghi? go?p pha?n la?m di?u xu thê? c?ng th??ng th??ng ma?i, thu?c ?a?y cu?ng xay d??ng nê?n kinh tê? thê? gi??i loa?i hi?nh m??, v??c da?y niê?m tin cu?a thi? tr???ng toa?n ca?u. Tr???c m??t, chu? nghi?a ??n ph??ng va? chu? nghi?a ba?o h?? ma?u di?ch ta?c ???ng nghiêm tro?ng t??i tra?t t?? kinh tê? qu??c tê?, kinh tê? thê? gi??i ???i m??t v??i ru?i ro va? ti?nh kh?ng xa?c ?i?nh gia t?ng ro? rê?t. Ca?c ho?c gia? Nha?t Ba?n cho r??ng, la? nê?n kinh tê? ?i?nh h???ng xua?t kha?u, Nha?t Ba?n bi? ta?c ???ng sau b??i ti?nh hi?nh kinh tê?-th??ng ma?i qu??c tê?. C??u ?a?i s?? Nha?t Ba?n ta?i Liên H??p Qu??c Ma-c?-t? Ta-ni-g?-ti (Makoto Taniguti) cho biê?t, ca?n ca?nh gia?c ta?c ???ng tiêu c??c cu?a chu? nghi?a ??n ph??ng ???i v??i toa?n ca?u ho?a kinh tê? va? hê? th??ng th??ng ma?i ?a ph??ng.

“Xa? h??i nga?y nay, toa?n ca?u ho?a kh?ng ng??ng ?i va?o chiê?u sau, chu? nghi?a ??n ph??ng la?c lo?ng v??i tra?o l?u thê? gi??i. My? ?ang m?u toan thay ???i tra?t t?? qu??c tê?, trong ti?nh hi?nh na?y ?o?i ho?i Nha?t Ba?n va? Trung Qu??c cu?ng nh? ca?c n???c chau A? ?oa?n kê?t la?i cu?ng ??ng pho?”.

H??i nghi? Th???ng ?i?nh G20 s??p diê?n ra ta?i ?-sa-ka ????c ca?c bên g??i g??m s?? mong ???i cao. Ca?c ho?c gia? cho biê?t, mong ghi nha?n ca?c bên tham d?? H??i nghi? ???i thoa?i th??ng th??n, gi?? gi?n tra?t t?? th??ng ma?i c?ng b??ng va? c??i m??, ti?m kiê?m gia?i pha?p th?ng qua hiê?p th??ng. Gia?m ???c Trung tam V?n ho?a – Khoa ho?c – C?ng nghê? Nha?t Ba?n – Trung Qu??c Y-?-xi-ta-ka M?-ra-ta (Yoshitaka Murata) nha?n ma?nh, H??i nghi? Th???ng ?i?nh G20 ca?n d??t khoa?t to? ro? tha?i ??? pha?n ???i chu? nghi?a ba?o h?? ma?u di?ch va? chu? nghi?a ??n ph??ng.

“Chu? nghi?a ba?o h?? la? hoa?n toa?n v? i?ch, mong ca?c n???c t??i thiê?u co? thê? truyê?n ?i th?ng ?iê?p nh? va?y v??i thê? gi??i ta?i H??i nghi? Th???ng ?i?nh la?n na?y. Mong ???i la?nh ?a?o ca?c n???c ?a?t ????c nha?n th??c chung, th??c hiê?n thê? chê? th??ng ma?i t?? do cu?ng nh? giao l?u va? h??p ta?c c?ng nghê? th?ng tin t?? do d???i hi?nh th??c na?o ?o?”.

???ng tr???c ru?i ro va? tha?ch th??c, chi? co? h??p m?u h??p s??c, h??p ta?c cu?ng th??ng m??i la? s?? l??a cho?n ?u?ng ???n cho ca?c bên. Gia?m ???c Viê?n C??ng ???ng chau A? va? qu??c tê? Nha?t Ba?n ?y-i-chi Xin-?u (Eiichi Shindou) cho biê?t, ca?c n???c chu? yê?u trên thê? gi??i ca?n chung s??c chung lo?ng, cu?ng gi?? gi?n tra?t t?? th??ng ma?i ?a ph??ng.

“???i diê?n v??i chu? nghi?a ba?o h?? th??ng ma?i nga?y m??t ngo?c ?a?u da?y, ta?i H??i nghi? Th???ng ?i?nh G20, ca?c n???c, ???c biê?t la? Trung Qu??c, Nha?t Ba?n va? chau ?u ca?n liên h??p la?i cu?ng cam kê?t xay d??ng thê? chê? kinh tê? qu??c tê? m??. Nê?n kinh tê? thê? gi??i ?ang ?? trong th??i kh??c then ch??t, ?o? la? ca?n ?a?y lu?i chu? nghi?a ??n ph??ng, ta?i thiê?t thê? gi??i c??i m?? va? ?a da?ng d??a trên nê?n ta?ng th??ng ma?i t?? do”.

?ng ?y-i-chi Xin-?u cho r??ng, la? nê?n kinh tê? l??n th?? ba va? th?? hai thê? gi??i, Nha?t Ba?n va? Trung Qu??c ca?n t?ng c???ng h??p ta?c trên ca?c li?nh v??c, cu?ng ??ng pho? va?n ?ê? nan gia?i trong pha?t triê?n va? tha?ch th??c qua?n tri? mang ti?nh toa?n ca?u.

Vê? m??t s?? li?nh v??c tranh ca?i lau nay trong hê? th??ng qua?n tri? toa?n ca?u hiê?n nay, U?y viên chuyên tra?ch H??i ???ng Hiê?p h??i Kinh tê? Nha?t Ba?n – Trung Qu??c Xa-?a-hi-r? X?-gi-ta (Sadahiro Sugita) mong ???i H??i nghi? la?n na?y co? thê? ?a?t ????c m??t s?? nha?n th??c chung, khiê?n kinh tê? thê? gi??i kh?ng quay la?i ????ng cu?, ma? tiê?n lên theo h???ng ?u?ng ???n.

历史3d121期开奖 188比分直188比分直播手球 足彩大赢家比分直播 澳洲幸运5技巧公式 股票配资平台都找股牛网 奥迅球探比分直播 天津快乐10分开奖记录 她理财12存单法安全吗 奥克竞彩比分直播 北京十一选五今天走 竞彩比分推荐免费专家 正宗河北麻将2.3.1 甘肃十一选五开奖 克罗地亚vs英格兰比分预测 天天爱海南麻将下载 云南十一选五 捷报比分旧版本