> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
Hoa?t ???ng "Nga?y Trung Qu??c-ASEAN" n?m 2017 phong phu? ?a da?ng
 M?i nh?t:2017-07-26 20:23:03   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:cri

\

\

\

\

?ê? ky? niê?m 50 n?m tha?nh la?p ASEAN, thu?c ?a?y giao l?u nhan v?n Trung Qu??c-ASEAN, m??i ?ay, Trung tam Trung Qu??c-ASEAN, H??i H??u nghi? ???i ngoa?i Nhan dan tha?nh ph?? B??c Kinh va? chi?nh quyê?n qua?n Tay Tha?nh B??c Kinh ?a? t?? ch??c hoa?t ???ng "Nga?y Trung Qu??c-ASEAN" n?m 2017 ta?i Nha? Ta?p, Nguyê?t ?a?n, B??c Kinh. ?a?i diê?n T??ng Th? ky? Trung tam Trung Qu??c-ASEAN Kh??ng Nh? M??ng, ?a?i s?? In-??-nê-xi-a ta?i Trung Qu??c Soegeng Rahaidjo, v.v ?a? la?n l???t pha?t biê?u cha?o m??ng. Chu? ti?ch Th???ng tr??c H??i H??u nghi? ???i ngoa?i Nhan dan tha?nh ph?? B??c Kinh ?iê?n Nha?n, ?a?i s?? La?o ta?i Trung Qu??c Vandy, ?a?i s?? Mi-an-ma ta?i Trung Qu??c U Thin Linn Ohn cu?ng Phu nhan, ?a?i s?? Xin-ga-po ta?i Trung Qu??c Stanley Loh Ka Leung cu?ng ?a?i s?? qua?n ca?c n???c ASEAN ta?i Trung Qu??c nh? Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Phi-li-pin, Tha?i Lan, v.v, cu?ng Vu? chau A? B?? Ngoa?i giao Trung Qu??c va? ?a?i diê?n ca?c gi??i xa? h??i Trung Qu??c va? ca?c n???c ASEAN ca? tha?y khoa?ng 150 ng???i ?a? tham d??.

T??ng Th? ky? Trung tam Trung Qu??c-ASEAN D??ng Tu? Bi?nh g??i l??i chu?c m??ng cho biê?t, ASEAN t?? nga?y tha?nh la?p ?ê?n nay kh?ng ng??ng l??n ma?nh, ?a? tr?? tha?nh m??t l??c l???ng quan tro?ng trong khu v??c va? trên ca? thê? gi??i, ?a? ?o?ng go?p quan tro?ng cho ho?a bi?nh, pha?t triê?n va? thi?nh v???ng trong khu v??c. Viê?c tha?nh la?p C??ng ???ng ASEAN ?a? tiê?p thêm ???ng l??c ma?nh me? m??i cho h??p ta?c trong khu v??c chau A?. Hiê?n nay ASEAN ?ang ti?ch c??c th??c hiê?n v?n kiê?n ta?m nhi?n ASEAN 2025, tiê?p tu?c thu?c ?a?y C??ng ???ng ASEAN pha?t triê?n lên ta?m cao m??i va? m??c ??? sau h?n. Ba? cho biê?t, giao l?u nhan v?n gi??a Trung Qu??c va? ASEAN diê?n ra d??n da?p, ?a? tr?? tha?nh ?iê?m sa?ng m??i trong quan hê? Trung Qu??c-ASEAN. Hai bên ti?ch c??c cu?ng xay d??ng "M??t va?nh ?ai, m??t con ????ng", d??c s??c thu?c ?a?y lo?ng dan t??ng th?ng. Trung tam Trung Qu??c-ASEAN ?a? triê?n khai hoa?t ???ng phong phu? ?a da?ng vê? m??t thu?c ?a?y giao l?u li?nh v??c nhan v?n nh? gia?o du?c, v?n ho?a, du li?ch, v.v, mong th?ng qua t?? ch??c hoa?t ???ng "Nga?y Trung Qu??c-ASEAN" n?m 2017, tiê?p tu?c thê? hiê?n ?a?y ?u? s??c quyê?n ru? v?n ho?a ???c ?a?o cu?a Trung Qu??c va? ca?c n???c ASEAN, ???c biê?t la? tha?nh qua? vê? m??t di sa?n v?n ho?a phi va?t thê? va? kê? th??a thu? c?ng my? nghê?, ?a? t?ng thêm ma?u s??c t??i sa?ng cho thu?c ?a?y ho?c ho?i la?n nhau vê? v?n ho?a gi??a Trung Qu??c va? ASEAN.

?a?i s?? In-??-nê-xi-a ta?i Trung Qu??c Soegeng Rahaidjo trong l??i pha?t biê?u chi? ro?, ASEAN tha?nh la?p 50 n?m nay, ca?c n???c th?ng qua ???i thoa?i thiê?t la?p s?? tin ca?y la?n nhau, va? ?a? duy tri? ti?nh ?a da?ng cu?ng l??i i?ch ???c ?a?o cu?a ca?c bên trên c? s?? ?o?. Quan hê? gi??a ca?c n???c ASEAN va? Trung Qu??c co? ngu??n g??c lau da?i. In-??-nê-xi-a la? n???c do?c Con ????ng T? lu?a c?? x?a, trong nhan dan In-??-nê-xi-a l?u truyê?n cau chuyê?n Tri?nh Ho?a ha? Tay D??ng. ?ê?n nay h??p ta?c ca?c li?nh v??c, trong ?o? bao g??m ca? v?n ho?a va? xa? h??i gi??a In-??-nê-xi-a va? Trung Qu??c ?a? gia?nh ????c tha?nh t??u to l??n, mong nhan di?p ky? niê?m 50 n?m tha?nh la?p ASEAN, th?ng qua hoa?t ???ng ky? niê?m la?n na?y, ta?o c? h??i m??i cho sau s??c h??p ta?c gi??a ASEAN va? Trung Qu??c cu?ng nh? ti?nh h??u nghi? gi??a nhan dan ca?c n???c, cu?ng th??c hiê?n gia?c m? ho?a bi?nh, thi?nh v???ng va? tiê?n b??.

Hoa?t ???ng la?n na?y la?y kê? th??a va? pha?t triê?n di sa?n v?n ho?a phi va?t thê? la?m chu? ?ê?, n??i dung phong phu? ?a da?ng, bao g??m biê?u diê?n di sa?n v?n ho?a phi va?t thê? Trung Qu??c, Triê?n la?m Ha?ng thu? c?ng my? nghê? di sa?n v?n ho?a phi va?t thê? ASEAN, Triê?n la?m Nhi?n la?i ha?nh tri?nh v?n ho?a B??c Kinh-ASEAN, gi??i thiê?u va? tra?i nghiê?m ky? nghê? di sa?n v?n ho?a phi va?t thê? B??c Kinh, v.v.

历史3d121期开奖 大赢家足球比分推荐 哈灵百搭麻将挂 澳洲幸运5五位走势图 长江润发增发价 快乐双彩 甘肃攒劲麻将输赢规律 35选7彩走势图辽宁 上海天天彩 闲来甘肃麻将外挂 燕赵风采排列7开奖结果 华东15选5 二人麻将多少张牌 郑州一元麻将微信群 世界杯篮球比分直播即时比分 燃烧的慾望 cba开赛时间